Artwork created with truth

Believe that everything you are told is a lie, seek the truth!

On this page you will find Nora Farah’s unique art with focus on truth. Each work of art has an idea, history, meaning and message…

ENCAPSULATED
The power of a good heart seeking truth above all things.
Kraften i et godt hjerte som søker sannhet fremfor alt.
W/H 54/21, 20.000 NOK
LOBOTOMIZED
When what we believe and think is affected by evil forces.
Når hva vi tror og mener blir påvirket av onde krefter.
W/H 68/40, 19.000 NOK
KHAMSA
Protects against the evil eye that sees you all the time.
Beskytter mot det onde øyet som ser deg hele tiden.
W/H 45/44, 21.000 NOK
BASTED
Your truth is what you have been told it is.
Din sannhet er hva du er blitt fortalt at den er.
H 45, 16.000 NOK
DECECOMPOSITION
Society breaks us down as free individuals.
Samfunnet bryter oss ned som frie individer.
W/H 47/10, 14.000 NOK
TRANSMISSION
Dissemination of free thoughts without boundaries and censorship.
Formidling av frie tanker uten grenser og sensur.
W/H 45/21, 16.000 NOK
DESTRUCTION
The circles of fertility and nature are affected by everything around us
Fruktbarhetens og naturens sirkler blir påvirket av alt rundt oss.
W/H 50/18 28.000 NOK
HANDICAPPED
We all have impaired abilities in different areas, when we know them it makes us stronger.
Vi har alle nedsatte evner på ulike områder, når vi kjenner dem gjør det oss sterkere.
H 150, 19.000 NOK
MAGNETOFECTION
Transfection of particles that attacks us from inside.
Transfeksjon av partikler som angriper oss innenfra.
H 150, 19.000 NOK
ANTROPOCIDED
An era in which human civilization, experiencing a total crisis and are headed for disintegration.
En epoke der menneskelig sivilisasjon, opplever en total krise og er på vei mot oppløsning.
H 25, 17.000 NOK.