Sculptures without inhibitions

You are bound by media and society, but you can loosen the grip!

On this page you will find Nora Farah’s sculptures. Each work of art has an idea, history, meaning and message…

FRØYA
Source of fertility. Sculpture inspired by northern mythology.
Fruktbarhetens kilde med makt over vekst og velstand. Skulptur inspirert av norrøn mytologi.
W/H 7/31 cm, 14.000 NOK
PROUDNESS
The price to pay. Dark sculpture reflecting the challenges of life.
Stolt og tolerant. Mørk skulptur som gjenspeiler livets utfordringer som trosformer, ferdighet og kultur.
W/H 15/ 42, 16.000 NOK
FLOW OF LIFE
The moment and the magic of life that will let you flow with trust.
Øyeblikket, livskraften og magien i livet som gjør at du mister følelse av tid og sted.
H 25 cm. 10.000 NOK
DAERIA & HERMES
Play with seduction. Inspired by greek mythology.
Forførerende blikk som er taler sitt eget språk. Inspirert av gresk mytologi.
10*10 cm. Solgt sammen 11.000 NOK
GUNGNIR *
From the past north. Made of unique ancient iron, inspired by northern mythology.
Fra fortiden i nord. Laget av unikt eldgammelt jern, inspirert av norrøn mytologi.
9.000 NOK
ATTRACTION
Each of us are unique. Small unique sculpture of attractive head.
Vi er alle unike. Skulptur av attraktivt kvinnehode. Leppene representerer sensualitet og tiltrekningskraft.
W/H 5/15, 12.500 NOK.
DANERYS
Do or die. Unique sculpture reflecting the power of will.
Gjør det eller dø. Viljen som grunnleggende kreativ energi. Unik skulptur som gjenspeiler kraft og makt.
W/H 8,5/49 cm, 14.000 NOK
MAMI WATA
Ancient figure. Proud with mythical aura, the water spirit sculpture.
Gammel morsfigur inspirert fra havet og afrikansk stammekultur. Stolt, forførende og beskyttende med en mytisk aura.
W/H 8,5/67, 16.000 NOK
HABAEK
God of water.
Havets gud og mytiske krefter. Skulptur som symboliserer både kaos og fornyelse.
H 25cm. 10.500 NOK
THETIS *
The mother of Achilles.
Moren til Achilles, havets nymfe og unik skjønnhet. Kreativ skulptur.
H 21 cm. 12.000 NOK