Sculptures

FRØYA
Mother of fertility. Sculpture inspired by northern mythology.
Fruktbarhetens mor med makt over vekst i naturen. Skulptur inspirert av norrøn mytologi.
W/H 7/31 cm, 14.000 NOK
PROUDNESS
The price to pay. Dark sculpture reflecting the challenges of life.
Stolt og tolerant. Mørk skulptur som gjenspeiler livets utfordringer som trosformer, ferdighet og kultur.
W/H 15/ 42, 15.000 NOK
GUNGNIR
From the past north. Made of unique ancient iron, inspired by northern mythology.
Fra fortiden i nord. Laget av unikt eldgammelt jern, inspirert av norrøn mytologi.
11.000 NOK
FLOW OF LIFE
The moment and the magic of life that will let you flow with trust.
Øyeblikket, livskraften og magien i livet som gjør at du mister følelse av tid og sted.
H 25 cm. 13.000 NOK
DAERIA & HERMES
Play with seduction. Inspired by greek mythology.
Forførerende blikk som er taler sitt eget språk. Inspirert av gresk mytologi.
10*10 cm. Solgt sammen 14.000 NOK
ATTRACTION
Each woman is unique. Small unique sculpture of attractive head.
Anonym kvinne. Skulptur av attraktivt kvinnehode. Leppene representerer sensualitet og tiltrekningskraft.
W/H 5/15, 15.500 NOK.
DANERYS
Do or die. Unique sculpture reflecting the womans power.
Feminine som en grunnleggende kreativ energi. Unik skulptur som gjenspeiler kvinnens kraft og makt.
W/H 8,5/49 cm, 14.000 NOK
MAMI WATA
Ancient mother figure. Proud woman with mythical aura, the water spirit sculpture.
Gammel morsfigur inspirert fra havet og afrikansk stammekultur. Stolt kvinne som både er forførende og beskyttende med en mytisk aura.
W/H 8,5/67, 16.000 NOK
THETIS
The mother of Achilles.
Moren til Achilles, havets nymfe og unik skjønnhet. Kreativ skulptur.
H 21 cm. 15.000 NOK
HABAEK
God of water.
Havets gud og mytiske krefter. Skulptur som symboliserer både kaos og fornyelse.
H 25cm. 14.000 NOK