Art in times of crisis

We are born free but we must fight all our lives to keep our freedom!

On this page you will find Nora Farah’s Art for freedom. Each work of art has an idea, history, meaning and message…

INFERTIL
Fertility is at the source of all future life.
Fruktbarhet er kjernen til alt fremtidig liv.

W/H , 18/54, 18.000 NOK
NANOTECH
Technology dictates who we are and what we do.
Teknologien dikterer hvem vi er og hva vi gjør.
W/H 23/53, 17.000 NOK
IMPLANTED
The future brain is controlled by manipulative forces.
Hjernen blir i fremtiden styrt av manipulerende krefter.

W/H 15/12, 17.000 NOK
FUSION
We merge into a common mass of individuals.
Vi smelter sammen til en felles masse av individer.
W/H 50/160, 30.000 NOK
EMPOWERING

We strengthen our power with what gives life. Vi forsterker vår kraft med det som gir liv.

W/H 80/27, 27.000 NOK

SENSURED
The screen shields us from the truth.
Skjermen som skjermer oss fra sannheten.

W/H 37/27, 16.000 NOK
INDOCTRINATION
We are instructed and brainwashed by the media and the authorities.
Vi blir instruert og hjernevasket av media og myndigheter.

W/H 30/40 20.000 NOK
SPIKE
Sharp attacks and attaches to everything human.
Skarpe angrep som fester seg til alt menneskelig.
W/H 25/40, 14.000 NOK
TRANSHUMAN
The technology and those behind it, who are overcoming human rights.
Teknologien og de bak den, som overvinner menneskelige rettigheter.
W/H 40/40, 27.000 NOK
DEFORMATION
We are all made dumb and silent.
Vi er alle gjort stumme og stille.
H 30, 15.000 NOK.